Klachtenbemiddeling

Uw feedback wordt met zorg ter harte genomen. Ik heb me aangesloten bij een door de overheid erkende geschillencommissie. Hiermee voldoe ik aan de door de overheid ook ingestelde wetgeving. Mijn handelen valt bovendien onder de klachtenregeling binnen de Care for Women organisatie. Heeft u klachten, dan kunt u een mail sturen naar info@careforwomen.nl. Zij nemen uw klacht dan in behandeling en stellen u op de hoogte van de uitkomst.

Bent u het niet eens met de uitspraak, dan heeft u het recht om uw klacht in te dienen bij de geschillencommissie, www.degeschillencommissiezorg.nl . Zij zullen uw klacht dan verder in behandeling nemen.